Aktiviteter efterår 2010 – Københavns Universitet

Aktiviteter i efteråret 2010

Tirsdag den 7. september kl. 9,00 - 11,00 i lokale 14.2.50:
Medialisering og digitale medier.

Formålet med dette seminar er at belyse to spørgsmål:
- På hvilke måder udgør nye og digitale medier en udfordring for medialiseringsteori - teoretisk og analytisk?
- På hvilke måder kan medialiseringsteori bidrage til at belyse nye og digitale mediers udvikling og samfundsmæssige/kulturelle betydning?

Der vil være oplæg ved
Stig Hjarvard: "Digitale medier: selvstændig medieinstitution og/eller integreret i livsverdenen?"
Rasmus Helles: "Medialisering og digital kommunikaiton - muligheder og begrænsninger for medialiseringsteorien i analysen af nye medier"
Aske Kammer: "En strukturel kobling? Medialisering og sociale netværk på digitale medier"

Seminaret afholdes i samarbejde med satsningsområdet Digital Communication and Aesthetics.

Morgenmøde onsdag den 22. september kl. 9,00-11,00 i lokale 14.2.50: 
Horace Newcomb: "The Current State of American Television"

Huge changes in the overall ecology of television -- new distribution systems, new technologies, radically segmented audiences, evolving economic and business models, and more -- have put the industries into a state of transition, or perhaps even confusion. A survey of some of these changes leads to my primary questions: have the key cultural roles of television also been changed, and if so in U.S. television, to what degree are these changes occurring throughout developed national contexts.

Horace Newcomb er forfatter til en lang række bøger om amerikansk tv, herunder "TV: The Most Popular Art" og redaktør af tre-bindsværket "The Museum of Broadcast Communications Encyclopedia of Television". Han er Lambdin Kay Chair for the Peabodys
Director, The George Foster Peabody Awards Grady College of Journalism and Mass Communication The University of Georgia www.peabody.uga.edu

Morgenmøde onsdag den 3. november kl. 9,00 - 10,15:
Mikkel Eskjær: "Klimaforandring: medialisering af en global risiko"

En række globale risici erfares primært gennem medierne. Dette forhold afføder kommunikative problemstillinger, som kan illustreres med henvisning til medialiseringen af klimaproblematikken. Jeg vil berøre tre aspekter ved mediernes håndtering af risikoen for globale klimaforandringer:
* teoretisk aspekt (videnskabeliggørelsen af risici)
* principielt aspekt (forholdet ml. normative/deskriptive analyser)
* analytiske aspekter (mediesystemets strukturelle "constraints", komparative udfordringer, empiriske eksempler)

Gæsteforelæsning ved Gaye Tuchman: "Wannabe U: Inside the Corporate University"
Tirsdag d. 16. november 2010 kl. 10-12. Lokale: 27.0.17. (Nye KUA)

Using ethnographic data about an American flagship university, I consider its responses to both economic and demographic changes in higher education. I argue that rather than universities being subordinated to the production and transmittal of knowledge, as was once the case, knowledge is now subordinated to the needs of universities for profit and recognition. Seeking profit, the university administration engages in a "new managerialism" that seeks to maximize efficiency, economy, and effectiveness and, as a by-product, undercuts faculty authority by implementing change from the top down. I pay particular attention to such aspects of corporatization as creeping centralization, the expansion of staff relative to professors, the expansion of a contingent labor force, assembly-line education, and the advent of an accountability regime -- a politics of surveillance, control, and market management disguising itself as the value-neutral and scientific administration of individuals and organizations.

Gaye Tuchman is professor of sociology at University of Connecticut, USA. She is well-known for her book "Making News: A Study in the Construction of Reality" that has been translated into many languages, including Chinese and Japanese. Her most recent book is "Wannabe U: Inside the Corporate University" (University of Chicago Press, 2009).

9-10. december: Internatseminar om medialiseringsteori og -analyse

Program under udarbejdelse