Forår 2010 – Københavns Universitet


Aktiviteter i Kulturens Medialisering

Foråret 2010


Morgenmøder holdes onsdage kl. 9,00 - 10,15 i Lokale 14.2.50

Morgenmøde den 10. marts. Anne Jerslev :"Anne Mette Rasmussen - en makeover historie"

Projektet er på sit indledende stadie; jeg vil på vores møde i medialiseringsgruppen dels forsøge at sammenfatte det materiale, jeg har samlet om Anne Mette Rasmussen fra en lang række forskellige medier i en periode på omkring et år; dels vil jeg lidt bredere reflektere over makeover-narrativet som medienarrativ.

Morgenmøde den 14. april. Esther Wellejus: "Jeg skal lige filme... Nærbilleder og navlepilleri i nyere danske biografiske dokumentarfilm"

Hvilke hændelser og handlinger indfanger og betegner et menneskes liv? Og hvordan fortælles et liv og en personlighed i ord og billeder? Det er spørgsmål som de sidste mange års danske portrætdokumentarer giver forskellige bud på. Mit ph.d.-projekt handler om, hvordan forskellige instruktører har valgt at gå til den filmiske beskrivelse af individets liv, levned og værk og hvordan man kan forstå denne biografiske interesse i et større genreorienteret og kulturelt perspektiv. Som en genre, der løbende har udviklet sig over tid, fremstår portrætfilmen som en af de mest varierede inden for dansk dokumentarfilm: Det er igennem dens forskellige udtryk, at man kan iagttage dokumentarfilmens genremæssige udvikling, og hvordan interessen for det private og personlige folder sig ud gennem tiden. I dette oplæg vil jeg beskrive forskellige tendenser i dansk portrætfilm fra 1970'erne og til i dag og give eksempler på enkelte undergenrer, bl.a. musikdokumentaren.


Tirsdag 20. april kl. 14-17: Seminar med Steve Jones om tværmedial mediebrug og adfærd - bemærk: tirsdag

Steve Jones: "The emergence of internet research - looking back, looking forward"

Stig Hjarvard: "Internet and New Media: A Challenge for Mediatization Theory?"

Morgenmøde den 21. april. Birger Langkjær: "Realisme og dansk film: Periode, genre eller transhistorisk filmpraksis?"

Realisme og naturalisme som æstetiske bestræbelser var sådan set 'naturaliseret' allerede før filmen blev til, og begrebet realisme er i praksis blevet brugt til at betegne et utal af forskellige ting. Alligevel vil jeg mene, at det er vigtigt at præcisere betydningen i relation til en type af film, der på mange måder udgør en mainstream-praksis i dansk/nordisk/europæisk filmkultur, men som sjældent på systematisk vis beskrives i den internationale og genreorienterede filmlitteratur.


Morgenmøde den 12. maj. Aske Kammer: ""Deadline hvert femte minut." Forandringer ved web-baseret nyhedsformidling"

Hvad sker der med nyhederne, når de bliver formidlet på web i stedet for i de traditionelle nyhedsmedier? Det er det centrale spørgsmål i mit ph.d.-projekt, som jeg kort vil introducere. Herefter præsenterer jeg de foreløbige resultater af et indledende case-studie af www.ekstrabladet.dk's live-dækning af en af COP15-demonstrationerne sidste vinter, hvor redaktionen havde en ambition om ved hjælp af Twitter og live-tv at give modtagerne en oplevelse af selv at være til stede.

Morgenmøde den 2. juni. Henrik Søndergaard: "Organisationsforandringer og mediepolitik: Om "nyklassisk" public service i DR".

Projektet går ud på at undersøge, hvad det sidste halve års organisationsforandringer i DR betyder for DR's placering i den mediepolitiske beslutningsproces og for programvirksomheden.

Morgenmøde den 16. juni. Cecilie Givskov: "Fakta og tendenser i dansk international koproduktion 2000-2009"

Fra 1990 slår en koproduktionsbølge igennem i dansk film, og efter 2000 stiger antallet af såvel major som minor koproduktioner stadig støt. Mit oplæg beskriver politiske forudsætninger for produktionsformen i Danmark, Norden og Europa og fokuserer dernæst på, hvad der karakteriserer periodens koproduktion, og hvordan dette påvirker filmkultur og filmtekster.