En verden af medier – Københavns Universitet

Kulturens Medialisering > Publikationer > En verden af medier

Ny bogudgivelse: 

En verden af medier

Medialiseringen af politik,
sprog, religion og leg

Af Stig Hjarvard

298 sider, illustreret
ISBN: 87-5930-839-4
Forlaget Samfundslitteratur

 Vi lever i en medialiseret kultur. Tidligere var medierne styret af samfundets store institutioner: Partipressen var et redskab for de politiske partier; tidsskrifter og magasiner tjente videnskaben, kunsten eller kulturlivet, og radio og tv var underlagt en almen forpligtelse til at oplyse en fælles, national offentlighed.

I dag er medierne blevet en selvstændig institution præget af sin egen logik. Mediernes udtryksformer, arbejdsrutiner samt læser-, lytter- og seertal er blevet afgørende for, hvad der kommer på samfundets dagsorden.

Medierne er både ”uden for” og ”inden i” samfundet: Som en selvstændig institution, der forvalter samfundets fælles kommunikation, sætter de spillereglerne for andre aktører, og de er samtidig en selvfølgelig del af hverdagslivets kommunikation mellem familie, venner og kolleger. I samspillet mellem de gamle massemedier og nye interaktive medier opstår forandringer af alt fra det politiske magtspil til fritidslivets leg.

En verden af medier præsenterer en sociologisk teori om mediernes indflydelse på kultur og samfund. Gennem en række dybtgående analyser af politik, religion, sprog og leg viser bogen, hvordan medierne gradvist har forandret både det store samfunds institutioner og det enkelte menneskes normer, adfærd og karakter.

Indholdsfortegnelse og link

Download pdf-fil med indholdsfortegnelse

Link til Forlaget Samfundslitteratur

Forfatteren

Stig Hjarvard er professor, ph.d., ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Han leder satsningsområdet Kulturens medialisering ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Han har udgivet en lang række bøger, herunder Internationale tv-nyheder (1995), Tv-nyheder i konkurrence (1999), News in a Globalized Society (2001), Analyse af seertal (2001), Media in a Globalized Society (2003), Det selskabelige samfund (2005) og Dansk tv’s historie (2006).