Forår 2008 – Københavns Universitet

I foråret 2008 afholdes følgende møder:

Tirsdag den 19. februar kl. 10-12:

Camilla Dindler: "Medie profiler og politiske dagsordener". Præsentationen kortlægger en række forskelle mellem Politiken og MetroXpress hvad angår den daglige nyhedsproduktionen, redaktionel kultur, medie “policies” og relationen til politiske kilder. Empirien består af feltarbejde og dagsorden analyser. Præsentationen taler for, at man kan tale om et todelt pressesystem i Danmark, bla. som konsekvens af udbredelsen af trafikomdelte gratisaviser.

Inge Ejbye Sørensen: "Dokumentarfilm, mediekonvergens og 360˚ indhold".
Denne præsentation skitserer udgangspunktet for en Ph.d afhandling om dokumentarfilm i tidens medielandskab med stigende konvergens and 360˚ indhold. Hvad sker der med dokumentarfilmens form, de redaktionelle krav, der stilles til den, og publikums forståelse af dens rolle i samfundet, når internetsider som YouTube udfordrer såvel forholdet mellem tv-station, producer og publikum som tv-stationers monopol på og autoritet over audio-visuelle nyheder?"


Torsdag den 24. april kl. 9,30-12,30 i lokale 5.2.29a (Modinet)


Professor Stephen Kline, Simon Fraser University, Vancouver:
Consumerism, Children and Risk Society

In this lecture based on his forthcoming book Fast Food, Sluggish Kids (Palgrave) Prof. Stephen Kline sets out to reposition the debates about marketing to kids within the context of a risk society. The departure for this lecture is the growing concern about the rise of child obesity rates and the multiple public and policy debates taking place about its causes and costs. This health issue is unpacked from various communication perspectives which are explored through a series of empirical studies which examine the various ways that children’s consumption patterns and lifestyle choices are culturally embedded in the mediated social communication of the global market.

Rasmus Helles: Medialiseret samvær: Om digitaliseringen af den interpersonelle kommunikation

Med udbredelsen af især mobiltelefonen har betingelserne for medieringen af interpersonel kommunikation på kort tid forandret sig betydeligt, og selv om meget af det vi går og siger til hinanden i de digitale telefonrør er forholdsvis usensationelt, så omfatter denne medieringsproces nogle af de sociale relationer og ritualer, som er mest centrale i de fleste menneskers liv: Forholdet til de nærmeste og sammenhængskraften i dagliglivet. Min præsentation tager udgangspunkt i et par nøgletal om danskernes brug af digitale medier til interpersonel kommunikation: Hvem bruger egentlig de nye digitale og mobile medier, hvor meget, og hvordan?
På baggrund af det korte overblik vil jeg rejse nogle af de perspektiver og problemer, der knytter sig til at analysere medieringen af interpersonel kommunikation, og præsentere hovedelementerne i den teoretiske og analytiske ramme, jeg har sat sammen for at håndtere dem.


Tirsdag den 10.juni. Kl. 10,00-12,30

Cecilie Givskov: Imaginaries in Transition. Global and National Trends in Danish Film and Film Culture after 2001: The purpose of the project is to contribute to knowledge about global and national trends in Danish fiction film and film culture after 2001. In the 1990s the area of Danish film and film culture changed substantially towards a more globally influenced institution. At the same time the concept of 'culture' and cultural identity politics became hot stuff and an area for agendas in all parts of society – both at the level of the European nation states and in the EU-project. The project investigates the interaction between global and national trends and forms of cultural strategies and reflectivity in the institutional background of contemporary Danish film culture one the one hand; and the films made regarding types, themes and aesthetics on the other. The title of my presentation is: The Art of Framing Family in Late Modernity: Tracing cultural encodings and strategies in the development, the production and the distribution of The Art of Crying

Spela Zajec: Transforming the film industry in the post-communist film landscape

My presentation will address the issue of transformation processes as reflected in the film industry in the post-communist film landscape. It will focus on the film industry conditions in one of the newly emerged nation-states in the territory of the Former Yugoslavia – Slovenia, exploring the economic and ideological dimensions of the development of the new "liberal", "national" film frameworks, new role of the state in the post-communist cinematic arena and terms of interaction between the government and private sector.

 

 

 

Vigtige datoer i efteråret 2008

25-26. september: internatseminar
18-19. november: konference