November seminar – Københavns Universitet

Kulturens Medialisering > Seminarer > November seminar

The Mediatization of Culture: Research Seminar

Wednesday November 19 - Room 5.2.29a

(Please notice: Dinner 7 pm on Tuesday, November 18)

Wednesday, November 19:

9:30 Sigurd Allern: Skandalenes markedsplass

Politiske skandaler er sjelden politikkskandaler, nesten alltid politikerskandaler, med anklager om personlige normbrudd som bærende element. Innledningen vil - med norske og svenske eksempler fra de siste år - ta opp politiske journalisters roller som aktør og regissør i slike prosesser, og samspillet mellom redaksjoner og kilder i ulike typer skandalisering.

Sigurd Allern er p.t. Bonnier professor ved JMK, Stockholms Universitet, og tillige professor i journalistik ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang række bøger og artikler om forholdet mellem politik og journalistik, kildebrug m.m.

 

11: Camilla Dindler: Pressechefer som politiske aktører: Selvoplevede roller og organisering

Åbenhed og informationskontrol er blevet vigtige strukturerende principper i adfærd og organisation blandt politiske pressemedarbejdere. De er et udtryk for, hvordan relationen mellem medier og politik er under forandring. Den seneste forskning i medier, politik og forvaltning beskriver blandt andet, hvordan vi er gået fra et government samfund til et governance samfund, hvoriblandt de politiske institutioner og organisationer i stigende grad må legitimere sig i offentligheden som følge af en Webersk afmystificering.
Med afsæt i observationsstudier og research i tre danske partiers presseenheder vil præsentationen bekrive, hvordan de pågældende aktører oplever egne roller over for forestillede offentligheder, og hvordan de administrerer egne ressourcer til at agere i offentligheden via medierne.  

Camilla Dindler er ph.d.-studerende ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.

12:15 Lunch

13:15 Alexander Zahlten: Festival Failures. On the Strategic Celebration of Film in a Transforming International Media Environment

Film Festivals originated as a means to promote the original modern art of film and to legitimatize a specific conception of modernity. They therefore might be seen as intimately connected to a certain moment in 20th century history. However, as the paradigms of media systems have changed drastically over the last twenty years, film festivals have not faltered but thrived and experienced explosive growth in size and number.
This lecture will touch upon the history of film festivals in both the the Western and Eastern hemisphere. It will map the transformations film festivals are currently going through in terms of the politics of spectacle in a media environment that relies on and dramatizes global flows of culture and commerce. Drawing both on media theory and my personal experience as organizer of the largest festival for film from Japan in the world, I will also trace the concrete complications that arise from the negotiations between the institution of the film festival and the expectations of governments, industries, and the international audience. Various examples will illustrate the history of the failure of film festivals in dealing with these questions appropriately. Finally, several proposals for radical structural change will attempt to confront the problems facing festivals in the network society.

Alex Zahlten, Ph.D. in Film Studies at the University of Mainz 2007: The Role of Genre in Film from Japan. Festival Director of the Nippon Connection Film Festival, the largest festival for film from Japan in the world. Lecturer, Johannes Gutenberg University of Mainz. Various articles in Eiga Geijutsu Magazine, Screenshot, Midnight Eye and Minikomi (University of Vienna).