Seminar om performance – Københavns Universitet

Seminar om performance

Der afholdes seminar tirsdag den 23. januar 2007 kl. 9,15 – 12 i glasburet.

Dagsordenen ser således ud:

1. Anne Jerslev om performativitetsbegrebet
2. Stig Hjarvard om en sociologisk vinkel på performance og rollespil
3. Kaffepause
4. Ib Bondebjerg om Politisk performance og medialisering af politikere
5. Mikkel Eskjær om medier og religion
6. Fremtidige aktiviteter

Følgende tekster er omdelt i deltagernes dueslag:

To uddrag af Marvin Carlson: ”Performance. A critical introduction” London: Routledge, 2. edition, 2004
Afsnit fra Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen: “Erving Goffman”, Hans Reitzels Forlag, 2002
John Street: “The Celebrity Politician: Political Style and Popular Culture”, in Corner & Pels: “Media and the Restyling of Politics”, London, Sage, 2003.