Morgenmøde – Københavns Universitet

Morgenmøde


Aske Kammer:  Journalistikkens medialisering

Med den web-baserede nyhedsformidling som det centrale omdrejningspunkt sker der i disse år en række forskellige men dog forbundne udviklinger inden for journalistikken: Webbens specifikke konstellation af teknologiske potentialer tages i brug, en radikaliseret kommercialisering spiller ind på valget af nyheder, publikum deltager i stigende grad i nyhedsproduktionen, og journalister oplever en simultan multi- og de-skilling i forhold til deres professionelle roller. I dette oplæg argumenterer jeg for, at disse udviklinger samlet kan forstås som en medialisering af journalistikken.

Thilde Emilie Møller: Levende billeders læringspotentialer i folkeskolen

Med projektet ønsker jeg at undersøge og udvikle en metodisk tilgang til at give læring med levende billeder en plads i skolen,  som i langt højere grad lever op til den hverdag, der kendetegner børn og unges hverdag  - og som er et vilkår i samfundets medialisering. Integration af medier i folkeskolen kommer ofte til at handle om teknologi, men medier er meget mere end det!