"Home Is Where the Father Is" - Forhandlinger om kjønn og verdi i samtidsfilmen – Københavns Universitet

"Home Is Where the Father Is" - Forhandlinger om kjønn og verdi i samtidsfilmen

Oplæg ved Anne Gjelsvik, professor i filmvidenskab på Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
I foråret 2013 er Anne Gjelsvik gæsteforsker ved Institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet.

Er mannen på vei hjemover i amerikansk film? I så fall: Hva skal han der, hva forlater han, og hva vender han hjem til?

Denne presentasjonen er basert på mitt pågående forskningsprosjekt med arbeidstittel ”Home Is Where the Father Is”, som er en studie av farsrepresentasjoner i den amerikanske samtidsfilmen. Prosjektet er del av et større tverrfaglig forskningsprosjekt med tittel: ”Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i kunst, estetikk og kulturell offentlighet”.

Mitt delprosjektet undersøker farsrollen i et utvalg amerikanske genre fra 1990-tallet til i dag. Målet er å drøfte hvilke syn på familieverdier og maskulinitetsidealer filmene formidler, samt bakgrunn og betydningen av disse verdiene.  

I  min presentasjon vil jeg diskutere hvordan en rekke amerikanske filmer framstiller farsrollen som en prosess; å være far er ikke noe man er, men noe man blir og noe som må læres. Mine eksempler spenner fra Independence Day (Roland Emmercih, 1996) via World of Wars (Steven Spielberg, 2005) til Martian Child (Menno Meyjes 2007). Jeg vil også drøfte hvorvidt farsidealene i filmene er uttrykk for en nostalgisk og konservativ lengsel tilbake til kjernefamilien.