Publikationer

På denne side er en oversigt over nogle af de publikationer, der hidtil er udkommet:

Ib Bondebjerg (2006): Politics Backstage: TV-documentaries, Politics and Politicians. In Media & Politics. Særnummer af Politik & Mediekultur, 2006 (in print)

Ib Bondebjerg (2005a): Det sociale og det subjektive. Tomas Gislasons dokumentarisme. I Anne Jespersen & Eva Jørholt (eds): Som i et spejl. Om film og filmkunst. Forlaget Ries: 86-106.

Ib Bondebjerg (2005): Verden i følge Lars Engels. I Mediekultur, nr. 39, 2005, s. 50-61.

Ib Bondebjerg & Peter Golding (eds, 2004): European Culture and the Media. Intellect Books, Bristol, UK , 315 s.

Ib Bondebjerg : Television and the European Union. I John Sinclair & Graeme Turner (eds): Contemporary World Television. BFI: London, p. 67-70

Ib Bondebjerg (2006a): Dokumentarisme og fakta. I Stig Hjarvard (ed.): Dansk tv's historie. Forlaget Samfundslitteratur: København (in print).

Stig Hjarvard: "Medialisering af religiøse forestillinger", in Morten Thomsen Højsgaard & Hans Raun Iversen (red.): Gudstro i Danmark, Frederiksberg: Anis, side 167-186, 2005.

Stig Hjarvard: "The Globalization of Language. How the Media Contribute to the Spread of English and the Emergence of Medialects", in Nordicom Review, Nordicom: Gothenburg University, p. 75-97, no. 1-2, 2004. Also available online: just click on the title.

Stig Hjarvard: "From Bricks to Bytes. The Mediatization of a Global Toy Industry", in Ib Bondebjerg & Peter Golding (eds.): European Culture and the Media, side 43-63, 2004, Bristol: Intellect Books.

Nete Nørgaard Kristensen: ”Spin i the Media, the Media in a (self)-Spin?” in Politik, issue 2: vol. 9, 2006, pp. 54-64.